December 9, 2017

Dansul e al tuturor

Gala de Jérôme Bel e despre accesul non-ierarhic, mobilizator și emancipator la scena de obicei confiscată de virtuozitatea legitimată.

— Mihaela Michailov

December 6, 2017

Dunărea, postumanul şi hipertextul

Expoziţia de la Victoria Art Center ambiţionează să transforme arealul dunărean într-un câmp deteritorializat (în niciun caz, depolitizat) de experienţă şi reflecţie.

— Cristian Iftode

December 4, 2017

Natură Critică II

Workshop-ul este o invitație adresată tinerilor din Republica Moldova care ar vrea să își încerce mâna la critică de artă.

— Redacția Revista ARTA