Cristian Iftode

Cristian Iftode (n. 1979) este conferenţiar univ. dr. la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, unde predă cursuri de etică, estetică şi filosofie contemporană. Volumele sale publicate includ Filosofia ca mod de viaţă: Sursele autenticităţii (2010) şi Aristotel: Problema analogiei şi filosofia donaţiei (2015). În 2017 a editat, împreună cu Cristina Voinea, volumul colectiv Critică, marginalitate, cinism.

December 6, 2017

Dunărea, postumanul şi hipertextul

Expoziţia de la Victoria Art Center ambiţionează să transforme arealul dunărean într-un câmp deteritorializat (în niciun caz, depolitizat) de experienţă şi reflecţie.

— Cristian Iftode