Articole

februarie 22, 2018

New Now

Interviu cu Gabriel Stoian, artist și curatorul spațiului artist-run New Now din Frankfurt.

— Ada Muntean

februarie 14, 2018

Ce ascund munții?

La sfârșitul anului trecut s-a deschis la Galeria Ivan expoziția Oare munţii ştiu?, o retrospectivă a grupului format din artiştii Ion Râmnic și István Mihály, activi în spațiul transilvănean.

— Valentina Iancu

decembrie 29, 2017

Cultura queer în România (I)

Demersurile singulare ale lui Sorin Oncu și ale Ralucăi Ilaria Demetrescu la jumătatea anilor 2000.

— Valentina Iancu

decembrie 19, 2017

Literatura ca scriere performativă

Dacă arta performativă este arta celui neînsemnat, absent, scrierea performativă trebuie să-şi asume rolul de a şterge tot ceea ce a fost deja marcat şi de a expropria tot ceea ce este deja posedat.

— Iulia Militaru

decembrie 9, 2017

Dansul e al tuturor

Gala de Jérôme Bel e despre accesul non-ierarhic, mobilizator și emancipator la scena de obicei confiscată de virtuozitatea legitimată.

— Mihaela Michailov

decembrie 6, 2017

Dunărea, postumanul şi hipertextul

Expoziţia de la Victoria Art Center ambiţionează să transforme arealul dunărean într-un câmp deteritorializat (în niciun caz, depolitizat) de experienţă şi reflecţie.

— Cristian Iftode